Persoonlijke gegevens beleid

Zie hier onze persoonlijke gegevens beleid

 

Persoonlijke gegevens beleid Laatst bijgewerkt: 10-11-2021

1. Wij hechten veel waarde aan uw privacy Wij vinden het belangrijk dat u zich als klant veilig voelt als u onze website bezoekt en uw privacy is een belangrijk goed waar wij nadrukkelijk rekening mee houden in al onze bedrijfsprocessen. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten hebben wij persoonsgegevens van u nodig die wij opslaan en bewerken. In ons onderstaande Privacy beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens bewerken, opslaan en gebruiken.

2. Onze gegevens C.A.W.W Van der Duyn van Maasdamstraat 25 7742 AC Coevorden coevordenarcheryww@gmail.com Eigenaar: Eric Beekelaar tel.: 06-23698625

3. Welke informatie verzamelen we over u? De gegevens die wij rechtstreeks bij u opvragen zijn naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betalingsinformatie en opmerkingen bij bestellingen.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? Gebruik om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u en om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Daarbij gaat het vooral om leveren van artikelen die u hebt besteld, of beantwoorden van vragen via het contactformulier. Als er problemen optreden bij het leveren van artikelen aan u, gebruiken we de gegevens om contact met u op te nemen. In het geval dat u een artikel besteld die wij niet zelf op voorraad hebben, worden uw naam- en adresgegevens doorgestuurd aan onze toeleverancier. Deze toeleverancier levert u dan rechtstreeks de artikelen die u bij ons besteld heeft.

5. Hoe gebruiken we uw gegevens? Om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd, bewaard (opgeslagen), gebruikt en overgedragen aan onze toeleveranciers, zoals hieronder uiteengezet.  Informatie die wij automatisch verzamelen omvat bijvoorbeeld instellingen en keuzes die u maakt als u onze webshop bezoekt. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een hoogwaardig datacentrum in Nederland. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van onze diensten of zolang dit wettelijk verplicht is. Dat is momenteel 7 jaar.

6. Aan wie geven wij uw gegevens door? Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze toe die namens Beet en Boog persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die in ons Privacy beleid worden beschreven. Zij krijgen alleen uw naam en adresgegevens door om uw bestelling te kunnen leveren. Contact over uw bestelling gaat altijd via ons. Tevens eisen wij van onze zakenpartners dat zij gebruik maken van passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om deze te wissen binnen een redelijke termijn nadat zij hun opdracht hebben voltooid. Om een hoog niveau van dienstverlening te kunnen handhaven, zullen de gegevens worden doorgegeven aan toeleveranciers die door ons worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen; • Dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers en bezorgdiensten ten behoeve van aflevering, • Dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven als dat nodig is voor de naleving van geldende wetgeving of om te voldoen aan eisen van autoriteiten, om de rechtmatige belangen van C.A.W.W. te behartigen of om fraude of andere technische of veiligheidsproblemen op te sporen, te voorkomen of op te merken. Behalve hetgeen hierboven is aangegeven worden uw gegevens nooit doorgegeven aan, verkocht aan of geruild met derden ten behoeve van marketing buiten C.A.W.W.

7. Veiligheid Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies en tegen ongeoorloofde wijziging, verspreiding of toegang tot de gegevens. Het systeem waarmee wij de webshop en klantgegevens beheren is beveiligd met een wachtwoord en ook de computer die gebruikt worden voor administratieve handelingen is met een wachtwoord beveiligd. We zijn bezig om de website ook via de beveiligde protocollen van https op te zetten.

8. Recht op uw persoonsgegevens • Correctie, aanvulling of wissen – U hebt altijd het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens bij te werken of om bepaalde gegevens te wissen. Wissen is mogelijk mits er geen sprake is van financiële of juridische activiteiten tussen u als klant en C.A.W.W. (bijvoorbeeld onbetaalde facturen), mits C.A.W.W. niet juridisch verplicht is om de gegevens te gebruiken en er geen sprake is van een andere juridische grond voor het bewaren van de gegevens. • Beperking van gebruik en dataportabiliteit – Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in een gestructureerd en algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, om ze door te geven aan een andere voor persoonsgegevens verantwoordelijke partij. • Vragen en klachten – Als u gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten of als u vragen hebt over persoonsgegevens waarover wij beschikken, of over ons Privacy beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie voor contactgegevens punt 2 hierboven). Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zullen wij ons inspannen om aan uw wensen tegemoet te komen. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en wij streven er altijd naar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als u van mening bent dat wij desondanks onze ambitie niet waarmaken, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een andere hiervoor aangewezen autoriteit.

 

https://cdn.myonlinestore.eu/7655259b-ff9d-4f65-a875-5aeb8fb12535/files/nl_nl_2_persoonlijke%20gegevens%20beleid.pdf?t=1633784176

© 2021 - 2024 C.A.W.W. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel